Konstig konst

Vad är konst? Hur definierar man egentligen konst? Jag tror inte att det är någon som faktiskt kan ge ett självklart och tydligt svar på den frågan, helt enkelt för att det inte finns ett svar på det. Det är upp till betraktaren att avgöra, och det tror jag de flesta av oss kan hålla med om. Även om det är så att det finns den klassiska konsten som alla kan ställa sig bakom, och även om det är så att det finns en konstelit i världen som har mer att säga till om vad som är konst eller inte, så är det fortfarande du och jag i slutändan som fäller det egentliga avgörandet. Det är helt enkelt upp till var och en att bedöma.

Men gemensamt för all konst är att det på något sätt ska skapa reaktioner hos människor, och det spelar egentligen ingen roll vilken typ av reaktion som skapas, så länge det är en reaktion så har konsten lyckats. Det är också därför som man genom konsten försöker att belysa mycket av de problem som finns i samhället idag, och jag tycker det är ett bra och effektfullt sätt att göra det på, istället för att på nytt behöva berätta och visa det i ord. Det är lätt att det faller i glömska och inte ger samma effekt då.

Jag vet att det genom åren har varit mycket konstig konst i omlopp, konst som ifrågasatts hårt. Jag kan förstå att det blir den reaktionen, men då är det på nytt en reaktion vi pratar om. Problemet som då uppstår är att debatten kommer inte att handla om det som konsten vill belysa, utan om själva konsten i sig som chockerande och alldeles för dramatisk. Det gör tydligt att det finns en balansgång som man måste balansera som konstnär, och det är lätt att trilla dit när man befinner sig i den kreativa processen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *